Kontakt

dr Joanna Lubos-Kozieł
joanna.lubos-koziel@uwr.edu.pl
dr Agnieszka Seidel-Grzesińska
agnieszka.seidel-grzesinska@uwr.edu.pl
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
mail: cyfrowespotkania@o2.pl
tel.: 713752669 (pracownia), 713752510 (sekretariat)

dr Ksenia Stanicka-Brzezicka
Herder-Institut
Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg
ksenia.stanicka@herder-institut.de
+49 6421 184-120 | +49 6421 184-194