Rada Naukowa

Dr hab. Romuald Kaczmarek, profesor Uniwersytetu – Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Robert Olkiewicz – Dyrektor ds. informatycznych, Uniwersytet Wrocławski

Grażyna Piotrowicz – Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

Krzysztof Przybylski – Dyrektor IT w PPG Industries, członek Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Ksenia Stanicka-Brzezicka – Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft

Dr Rafał Szrajber – Kierownik Pracowni Projektowania Przestrzeni i Obiektów Wirtualnych, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi