Publikacje towarzyszące

okładka tomu Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach

Nowoczesne metody gromadzenia i udostępniania wiedzy o zabytkach,
pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Wydawnictwo Via Nova, 2008

okładka tomu Informatyka w historii sztuki

Informatyka w historii sztuki : stan i perspektywy rozwoju współczesnych metodologii, pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej Wrocław, Drukarnia Triada, 2009

okładka tomu Dobra kultury w Sieci

Dobra kultury w Sieci, pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012; Recenzja

[okładka tomu Obraz i metoda]

Obraz i metoda, pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Agencja Wydawnicza ARGI, 2014

[okładka tomu Dostrzec więcej]

Dostrzec więcej : wybrane zagadnienia wizualizacji danych w badaniach nad dziedzictwem kulturowym, pod redakcją Justyny Kolendy, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej, Wrocław, Agencja Wydawnicza ARGI, 2016

okładka tomu Digital Research and Education in Architectural Heritage

Digital Research and Education in Architectural Heritage. 5th* Conference, DECH 2017, and First Workshop, UHDL 2017, Dresden, Germany, March 30-31, 2017, Revised Selected Papers (Communications in Computer and Information Science), ed. Sander Münster, Kristina Friedrichs, Florian Niebling, Agnieszka Seidel-Grzesińska, Springer International Publishing, 2018
* w tytule błędnie „5th” zamiast „7th”